Congruencia (xeometría)

En matemáticas, dúas figuras xeométricas son congruentes se teñen os lados iguais e o mesmo tamaño; se existe unha isometría que os relaciona: unha transformación que pode ser de translación, rotación ou reflexión. Dúas figuras son congruentes se teñen a mesma forma e tamaño, aínda que a súa posición ou orientación sexan distintas. As partes coincidentes das figuras congruentes chámanse homólogas ou correspondentes.

Figuras congruentes relacionadas mediante translación.
Figuras congruentes relacionadas mediante reflexión.
Figuras congruentes relacionadas mediante reflexión e rotación.

Definición de congruencia en xeometría analítica

editar

Na xeometría euclidiana, a congruencia é fundamental; é o equivalente á igualdade matemática en aritmética e álxebra. En xeometría analítica, a congruencia pode ser definida así: dúas figuras determinadas por puntos sobre un sistema de coordenadas cartesianas son congruentes se e só se, para calquera par de puntos na primeira figura, a distancia euclidiana entre eles é igual á distancia euclidiana entre os puntos correspondentes na segunda figura.

Definición formal: Dous subconxuntos A e B dun espazo euclidiano   chámanse congruentes se existe unha isometría   con  .

Ángulos congruentes

editar

Os ángulos opostos son congruentes debido a que unha rotación de 180° sobre o seu vértice fai coincidir un e o outro.

Congruencia de triángulos

editar

Dous triángulos son congruentes se os seus lados correspondentes teñen a mesma lonxitude e os seus ángulos correspondentes teñen a mesma medida.

Notación: Se dous triángulos   e   son congruentes, entón a relación notarase como:

 

Criterios para establecer a congruencia de dous triángulos

editar

As condicións mínimas que deben cumprir dous triángulos para que sexan congruentes establécense a través dos chamados teoremas de congruencia, que son:[1][2]

  • Caso LAL: Dous triángulos son congruentes se teñen iguais dous dos seus lados respectivos e o ángulo comprendido entre eles.
  • Caso ALA: Dous triángulos son congruentes se teñen iguais dous dos seus ángulos respectivos e o lado entre eles.
  • Caso LLL: Dous triángulos son congruentes se teñen iguais os tres lados.
  • Caso LLA: Dous triángulos son congruentes se teñen iguais dous dos seus lados respectivos e o ángulo oposto maior medida ca eles.
  • Caso LAA: Dous triángulos son congruentes se teñen iguais un dos lados, o ángulo oposto a devandito lado e outro dos ángulos.
  • Caso AAL: Dous triángulos son congruentes se teñen iguais dous dos seus ángulos respectivos e o lado oposto a calquera dos ángulos.[3]

(No caso LLA o ángulo dado pode ser o oposto a calquera dos lados, non necesariamente ao maior, cando é un ángulo recto ou obtuso).

  1. Clemens e outros. Geometría con aplicaciones y solución de problemas. ISBN 0-201-64407-X
  2. Dolciani e outros: Geometría Moderna
  3. Outros criterios de congruencia de triángulos

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar

Relacións aritméticas entre ángulos:

Relacións de posicións entre ángulos:

Determinados por dúas paralelas e unha transversal:

Ligazóns externas

editar