Conga (instrumento musical)

A Conga é un instrumento membranófono percutido, é dicir, un instrumento de percusión.

Conga

A conga tócase directamente coas mans. Hoxe en día poden comporse de materiais sintéticos por unha razón principalmente de resistencia. O conguista pode tocar sentado ou de pé. Decote a conga é presentada por pares apoiada nun trípode, aínda que tamén pode haber un formato composto de tres, catro e até cinco congas, o cal non é tan habitual.

polaroid - Augusto De Luca