Concesión

A concesión é unha figura retórica de pensamento que consiste en opoñer razóns ao que se di, rebaténdoas de inmediato, ou en admitir que o opoñente dunha argumentación pode ter razón en algo, para acabar demostrando finalmente que non a ten.