Categoría

páxina de homónimos
  • En bioloxía, os taxons ou grupos en que se clasifican os seres vivos estrutúranse nunha xerarquía de inclusión, na cal un grupo abrangue a outros menores e está, á súa vez, subordinado a un maior. Ós grupos asígnaselles un rango taxonómico ou categoría taxonómica que acompaña ó nome propio do grupo.
  • En filosofía denomínase categoría ó proceso no cal as ideas e os obxectos son recoñecidos, diferenciados e entendidos. Mediante as categorías, preténdese unha situación xerárquica de elementos. Elementos moi parecidos e con características comúns formarán un grupo ou categoría.
  • En matemática, unha categoría é un tipo de estrutura alxébrica, como a categoría de conxuntos, cuxos obxectos son tódolos conxuntos e os morfismos son as funcións.
  • En lingüística coñécense como categorías as diferentes clases de palabras.