O termo carroucha pode referirse a plantas, algas e un insecto: