Capa de transporte

En telecomunicacións, a capa de transporte é a cuarta das sete capas do Modelo OSI, así como a segunda máis alta nos modelos de referencia TCP/IP, onde responde ás peticións da capa de aplicación e produce peticións á súa vez á capa de rede. O obxectivo desta capa é converter o pouco fiable servizo da capa de rede nun moito máis fiable.

A capa de rede en TCP/IP outorga unha transferencia de datos transparente entre equipos, e proporciona unha conexión extremo a extremo con recuperación de erros, control de fluxo, e transferencia de datos. Existen dous protocolos de transporte no modelo, o TCP, orientado a conexión, e o UDP, que non realiza nin control de fluxo nin recuperación de erros, tarefa que debe realizar a capa de aplicación.