Botón (dispositivo)

Un botón é un dispositivo utilizado para activar algunha función. Os botóns son de diversas formas e tamaños e encóntranse en todo tipo de dispositivos, aínda que principalmente en aparatos eléctricos ou electrónicos. Os botóns son polo xeral activados ao ser pulsados, normalmente cun dedo.

Un botón para acender un aparato electrónico