Unha bolsa de estudos é unha achega económica que se concede a aqueles estudantes ou investigadores co fin de levar a cabo os seus estudos ou investigacións.

As achegas económicas poden provir de organismos oficiais (en España, bolsa de estudos MEC do Ministerio de Educación e Cultura, bolsas de estudos das administracións autonómicas etc.) ou de organismos privados, xa sexan bancos e caixas de aforro, fundacións, empresas etc.

As bolsas de estudos poden ser xerais, para realizar os estudos ordinarios, ou poden pertencer a programas específicos, para intercambios no estranxeiro, ou entre distintas universidades dentro dun mesmo país, como as bolsas de estudos séneca para financiar a mobilidade de estudantes dentro do programa SICUE ou entre diversos países europeos (as chamadas Erasmus, ou do resto do mundo, por exemplo), para prácticas en empresa etc.

As bolsas de estudos para prácticas proliferaron nos últimos anos, en gran medida substituíndo outro tipo de contratos que requirirían mellores condicións de traballo e maiores soldos, xurdindo así a figura do bolseiro.

O obxectivo destas principalmente é o de dar a oportunidade a un alumno ou grupo de alumnos que non teñen a posibilidade de financiar os seus estudos e que aquel que lle outorga a bolsa de estudos considera que ten capacidades destacadas e que non debería perder a oportunidade de formarse.

Véxase tamén

editar