Axuda:Cambios relacionados

A ferramenta Cambios relacionados serve para amosar os cambios ocorridos recentemente ás páxinas que enlazan co artigo actual no que nos atopemos, algo que resulta especialmente proveitoso porque deste xeito agrúpase mellor a información que necesitamos arredor dun artigo e quedará fóra a innecesaria de outros temas. A este útil accédese desde a caixa de ferramentas que se atopa na parte esquerda en todo momento.


Frecha. Volver á páxina de axuda.