Atracción sexual

A atracción sexual é a inclinación a escoller a alguén como parella sexual. Isto acontece entre membros da mesma especie, non necesariamente do mesmo sexo, e tampouco non coa finalidade única de reprodución. Porén, este tipo de atracción é un factor fundamental de cara á perpetuación da especie.

Bardot, famosa polo seu sex appeal.

Os aspectos da atracción sexual tiveron diferente grao de influencia no comportamento humano segundo as épocas, as culturas e as rexións. Con todo, pódense definir factores de influencia máis localmente entre subculturas, a través de campos sexuais, ou sinxelamente polas preferencias do individuo. Estas preferencias suceden como resultado dunha variedade complexa de factores xenéticos, psicolóxicos e culturais.