Atlas (cartografía)

Un atlas é unha colección sistemática de mapas de diversa índole que contén unha capitulación de distintos temas de coñecemento como a xeografía física, a situación socioeconómica, relixiosa e política dun territorio concreto.

Mapamundi de Abraham Ortelius publicado dentro do Theatrum Orbis Terrarum (1570), un dos primeiros atlas impresos.

O termo atlas provén da mitoloxía grega na que Atlas ou Atlante (en grego antigo ‘o portador’) era un novo titán ao que Zeus condenou a cargar sobre os seus ombreiros os alicerces que mantiñan a terra separada dos ceos. Con todo, segundo explicaba Gerardus Mercator á fronte do seu propio Atlas de 1602, o nome aludía non ao personaxe mitolóxico senón á cordilleira, e a un rei e astrólogo norteafricano cuxo desexo era transformarse en montaña para abrazar o ceo.[1]

Clasificación editar

Os atlas pódense clasificar de acordo a determinadas características:

Segundo a súa extensión:

  • Universais (mundiais)
  • Nacionais
  • Rexionais
  • Comarcais
  • Locais

Segundo o tipo de información:

  • Xeográficos
  • Temáticos

Segundo o soporte en que se presentan:

  • Impreso sobre papel.
  • Sobre soportes electrónicos ou en Internet

Atlas nacional editar

Un atlas nacional constitúe unha síntese da realidade física, social e económica dun país, polo que reúne toda a información xeográfica necesaria para unha adecuada toma de decisións, tanto públicas como particulares. Con todo, é moito máis que iso: é un compendio do coñecemento sobre o territorio, sobre as modificacións que a actividade humana produciu nel e sobre as relacións entre a intelixencia, a vontade e a natureza. En todo caso, é unha exposición rigorosa e obxectiva que describe con criterio científico o relevo, o clima, as cidades e os seus habitantes, e a distribución dos recursos; en definitiva é un espello do país. Un exemplo de atlas nacional é o Atlas Nacional de España, encomendado ao Instituto Xeográfico Nacional por acordo do Consello de Ministros de 1986.

Notas editar

Véxase tamén editar

Outros artigos editar