Asuwa foi unha confederación de estados de Anatolia oriental formada en parte da zona chamada Arzawa polos hititas. Antes do -1400 formaban parte dela probabelmente o país do río Seha, Mira, Wilusa e Taruisa, e despois uníronse Hapalla e Arzawa. Destruída a confederación polos hititas, o reino de Arzawa recolleu os seus restos no século –XIV.

Do nome de Asuwa probabelmente derive o de Asia.