Asemblea constituínte

Unha asemblea, convención ou congreso constituínte é un organismo colexiado que ten como función reformar ou redactar unha constitución, dotado para iso de plenos poderes ou poder constituínte ao que deben someterse todas as institucións públicas. Adóitase definir, por algúns textos de ciencias políticas e sociais como a "reunión de persoas, representantes do pobo, que teñen ao seu cargo ditar a lei fundamental de organización dun Estado ou modificar a existente". Neste sentido, a asemblea constituínte é un mecanismo representativo e democrático para a reforma total ou parcial dunha constitución.

Convención Constitucional do Territorio de Kansas (Topeka, 1855)

Antecedentes

editar

O concepto de asemblea constituínte remóntase a maio de 1789, cando en Versalles, Francia, se reuniron os Estados Xerais: o clero, a nobreza e o pobo, con intención de redactar de forma conxunta unha Constitución para Francia. O 9 de xullo de 1789, o terceiro estado, reunido baixo o nome de Asemblea Nacional, asumiu a calidade de Asemblea Nacional Constituínte.

Tipos de asembleas constituíntes

editar

Na actualidade poderíamos falar de dous tipos de asembleas constituíntes:

  • Asemblea constituínte non institucionalizada: aquela asemblea nacida espontaneamente, sen regulación previa. Por exemplo, a asemblea constituínte que se realizou en 1825 que deu orixe á situación francesa.
  • Asemblea constituínte institucionalizada: aquela que se encontra contemplada e regulada pola propia Constitución. Habitualmente, é unha organización temporal, electiva, representativa, democrática, pluralista, facultada só para reformar o texto constitucional, pero non nas súas estruturas básicas.

Asembleas constituíntes

editar

Algúns exemplos históricos de asembleas constituíntes son:

Véxase tamén

editar