As arterias pulmonares levan o sangue desde o corazón ó pulmón. Conteñen sangue pouco osixenado e rico en dióxido de carbono, contrariamente ás outras arterias.

Corazón, coa arteria pulmonar en azul

No ser humano, desde a súa orixe no ventrículo dereito a arteria pulmonar divídese en dous brazos, o dereito e o esquerdo.