Anticipación

A anticipación ou prolepse é unha figura retórica de pensamento que consiste en adiantar razoamentos que poidan influír sobre o oínte ou o lector, ou que de antemán refuten os seus posibles argumentos adversos.