En botánica, o androceo é a estrutura reprodutora masculina que consta do conxunto dos estames dunha flor, que son os produtores de pole. É un dos verticilos fértiles das plantas anxiospermas.

Estames da flor Amaryllis amosando grandes anteras cheas de pole.