Aculturación é o o proceso polo que un individuo, grupo de xente ou pobo adquire unha outra cultura que pode chegar a substituír totalmente á propia chegando á asimilación como o proceso que levou ós pobos presentes na Gallaecia a aculturizarse na cultura romana.