ARDÁN (Servizo de Información Empresarial)

ARDÁN (Servizo de Información Empresarial) é un servizo de información empresarial que leva a cabo o Departamento de Servizos Avanzados do Consorcio da Zona Franca de Vigo dende 1993.[1]

En 2017, ARDÁN dá información de 20 000 empresas galegas.[2]

  • ARDÁN É unha ampla e actualizada base de dados con empresas de Galiza e toda España.
  • Son servizos e produtos: informes económicos, listados de empresas, bases de dados, etc.
  • Aplicacións informáticas en liña baseadas en publicacións.
  • Apartado de estudos económicos.
  • Proxectos de colaboración con axencias de desenvolvemento e entidades.

Os dados económicos que fornece ARDÁN proceden dos depósitos das Contas Anuais (Balance, Conta de PeG, Memoria e Informe de Xestión) das empresas no Rexistro Mercantil.

NotasEditar